NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close' or you can click here to manage the settings.

Teaghmail

Má tá ceist agat nó má tá tuilleadh eolais de dhíth ort faoi chúrsaí curaclaim agus measúnachta féádfaidh tú teagmháil linn ag:
 
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta,
35 Cearnóg Mhic Liam
Baile Átha Cliath 2,
Éire.
Teileafón: +353 1 661 7177
Facs:  +353 1 661 7180
Rphost: [email protected]
 
Agus ríomhphost in úsáid agat féach, le do thoil, le hábhar do theachtaireachta a lua faoi ‘subject’ (ábhar). Is é cleachtas na CNCM teachtaireachtaí ríomhphoist a scrios, gan fhreagairt, mura mbíonn topaic le dealramh luaite faoi ‘subject’ (ábhar).
 
 
 
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta,
Ascaill James Fintan Lalor,
Port Laoise,
Co. Laoise.
Teileafón: + 353 57 868 2470
 
 Security code