Teaghmail

Má tá ceist agat nó má tá tuilleadh eolais de dhíth ort faoi chúrsaí curaclaim agus measúnachta féádfaidh tú teagmháil linn ag:
 
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta,
35 Cearnóg Mhic Liam
Baile Átha Cliath 2,
Éire.
Teileafón: +353 1 661 7177
Facs:  +353 1 661 7180
Rphost: info@ncca.ie
 
Agus ríomhphost in úsáid agat féach, le do thoil, le hábhar do theachtaireachta a lua faoi ‘subject’ (ábhar). Is é cleachtas na CNCM teachtaireachtaí ríomhphoist a scrios, gan fhreagairt, mura mbíonn topaic le dealramh luaite faoi ‘subject’ (ábhar).
 
 
 
An Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta,
Ascaill James Fintan Lalor,
Port Laoise,
Co. Laoise.
Teileafón: + 353 57 868 2470
 
 Security code