NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close' or you can click here to manage the settings.

Faoi

Cúlra

 
Cuireadh an CNCM ar bhonn reachtúil in 2001. Roimhe sin, eagraíocht neamhreachtúil ba ea í, ar feadh os cionn 20 bliana. 
 

Fís agus misean

 
Leagtar amach fís an CNCMamach inár bPróiseas Pleanála Straitéisí le haghaidh 2012 - 2015:
 
Treoir a sholáthar d'fhorbairtí nuálacha san oideachas ar mhaithe le maireachtáil, foghlaim agus dul i mbun oibre i ndomhan atá ag athrú.
 
Is é bunchuspóir na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta:
 
  • comhairle a chur ar an Aire Oideachais agus Scileanna i dtaobh cúrsaí curaclaim agus measúnachta san oideachas luathóige anonn go dtí deireadh an dara leibhéil.
  • dul i bpáirt le foghlaimeoirí, múinteoirí, cleachtóirí, tuismitheoirí agus grúpaí/daoine eile chun tacú le nuáil sna scoileanna agus i suíomhanna oideachais eile
  • taighde a dhéanamh, a úsáid agus a roinnt mar bhonn le comhairle agus plé ar chúrsaí oideachais.

 

 

Sub pages