Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Béarla

Féachtar le Béarla na hArdteistiméireachta le heispéireas saibhir teanga a chur ar fáil do scoláirí, ionas go dtagann siad chun bheith líofa agus ábalta an teanga a úsáid go cruinn beacht agus go dtuigeann siad a thábhachtaí atá sé ina saol. Forbraíonn na scoláirí scileanna litearthachta agus scileanna ó bhéal i réimsí éagsúla, idir phearsanta, shóisialta agus chultúrtha. Sealbhaíonn scoláirí raon leathan scileanna agus coincheap a chuireann ar a gcumas ábhair éagsúla a léirmhíniú agus taitneamh a bhaint astu ionas go dtagann siad chun bheith ina bhfoghlaimeoirí neamhspleácha ar féidir leo oibriú ar a gconlán féin sa domhan lasmuigh den scoil.

Déantar Béarla na hArdteistiméireachta a mheasúnú ag dhá leibhéal, Gnáthleibhéal agus Ardleibhéal.