An Mhatamaitic Fheidhmeach

Siollabas bunaithe ar fhisic mhatamaiticiúil is ea Matamaitic Fheidhmeach na hArdteistiméireachta.  Measúnaítear é ag an nGnáthleibhéal, agus ag an Ardleibhéal.

Tá an t-ábhar á athbhreithniú i láthair na huaire. Is é an siollabas seo bonn an chúrsa matamaitice feidhmí nó go ndeirtear a mhalairt.