Eolaíocht Talmhaíochta

Is éard atá i gceist in Eolaíocht Talmhaíochta na hArdteistiméireachta staidéar ar an mbuneolaíocht agus ar an mbunteicneolaíocht i bprionsabail agus i gcleachtais na talmhaíochta. Féachann sé leis  an eolas, na scileanna agus na dearcthaí  is gá chun inbhuanaitheacht acmhainní talmhaíochta a chur chun cinn a chothú san fhoghlaimeoir, agus cuirtear béim ar an tslí leis na hacmhainní sin a bhainistiú. Déantar staidéar ar chineálacha plandaí agus ainmhithe a bhaineann leis an talmhaíocht, agus imscrúdaítear gnéithe den talmhaíocht mar an ithir, an éiceolaíocht, fiseolaíocht plandaí agus ainmhithe, barra feirme, cleachtais feirmeoireachta, an ghéineolaíocht agus an mhicribhitheolaíocht.

Cuirfear sonraíocht nua le haghaidh Eolaíocht Talmhaíochta na hArdteistiméireachta i bhfeidhm ó mhí Mheán Fómhair 2019. Leanfar ar aghaidh ag úsáid an tsiollabais reatha go dtí mí Mheán Fómhair 2019. Déantar measúnú ar an siollabas sin ar an nGnáthleibhéal agus ar an Ardleibhéal.