Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Curaclam na Sraithe Sinsearaí

Féadfaidh an t-oideachas sraithe sinsearaí in Éirinn a bheith dhá bhliain nó trí bliana ar fad. Féadfaidh scoláirí clár Ardteistiméireachta dhá bhliain a dhéanamh nó bliain roghnach bhreise a dhéanamh ag tús na sraithe sóisearaí. An Idirbhliain a thugtar uirthi sin.

Déanann formhór na scoláirí an Ardteistiméireacht ag deireadh na sraithe sinsearaí. Is gnách le scoláirí idir 6 agus 8 n-ábhar a roghnú as liosta ábhar faofa.

Déanann scoláirí a roghnaíonn Gairmchlár na hArdteistiméireachta 6 nó 7 n-ábhar Ardteistiméireachta mar aon le dhá nascmhodúl: Ullmhúchán do Shaol na hOibre agus Oideachas Fiontraíochta.

Déanann scoláirí a roghnaíonn an Ardteistiméireacht Fheidhmeach clár réamhghairme ina bhfuil raon cúrsaí bunaithe ar thrí eilimint: Gairmullmhúchán, Gairmoideachas agus Oideachas Ginearálta.

Athbhreithniú ar Churaclam na Sraithe Sinsearaí

Tá roinnt ábhar Ardteistiméireachta faoi athbhreithniú i láthair na huaire.

Ábhair

Déan iniúchadh ar raon iomlán na n-ábhar is na ngearrchúrsaí don tSraith Shinsearaich.

Cláir

An Idirbhliain Gairmchlár na hArdreistméireachta An Ardteistméireacht Fheidhmeach

A Bhfuil Bainteach

Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte Tionscadal Mata Forbairtí Nua
Luath-Óige Bunscoil Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach