Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

An Liotuáinis

Fáilte chuig an tsonraíocht nua do Liotuáinis na hArdteistiméireachta.

Is é is aidhm le Liotuáinis na hArdteistiméireachta cumas foghlaimeoirí a fhorbairt chun an sprioctheanga a úsáid chun críocha cumarsáideacha, an t-idirspleáchas idir teanga agus cultúr a fhiosrú, forbairt a dhéanamh ar an léirthuiscint a chothú do luach teangacha. Tá sé mar aidhm aici freisin inniúlacht ilteangach agus ilchultúrtha na bhfoghlaimeoirí a fhorbairt.

Úsáideadh cur chuige creata chun an tsonraíocht seo a fhorbairt i gcomhair foghlaim agus teagasc roinnt teangacha curaclaim don Ardteistiméireacht, an Liotuáinis ina measc. Baineann cur chuige coiteann leis seo i ngach sonraíocht lena n-áirítear an réamhrá, na haidhmeanna, na hionchais d’fhoghlaimeoirí agus na cuir chuige measúnaithe.

Tá na hionchais d’fhoghlaimeoirí a chuirtear in iúl sa tsonraíocht seo ailínithe ag leibhéal cosúil leis an leibhéal reatha Ardteistiméireachta do theangacha na Fraincise, na Gearmáinise, na Spáinnise agus na hIodáilise agus tá siad ailínithe go forleathan le leibhéil A2/B1 den Chreat Comhchoiteann Tagartha Eorpach.  Cuirfear measúnú ar fáil ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal araon. 

Cliceáil thíos chun breathnú ar PDF den tsonraíocht nó chun PDF di a íoslódáil.

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht