Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

An Bhitheolaíocht

An Bhitheolaíocht

Staidéar ar an mbeatha atá sa bhitheolaíocht. Scoláirí a roghnaíonn an bhitheolaíocht, taiscéalann siad éagsúlacht na beatha agus na hidirghaolmhaireachtaí idir orgánaigh agus an timpeallacht ina maireann siad. Cuireann siad eolas ar an tslí ina n-úsáidtear orgánaigh bheo agus a dtáirgí chun cur le sláinte an duine agus le timpeallacht an duine.

Ceapadh an siollabas seo do scoláirí sa tsraith shinsearach den iar-bhunoideachas agus measúnaítear é ag an nGnáthleibhéal agus ag an Ardleibhéal. Tá an siollabas bitheolaíochta faoi athbhreithniú i láthair na huaire.