Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Oideachas Reiligiúnach

Oideachas Reiligiúnach

Tá sé d’aidhm leis an siollabas oideachais reiligiúnaigh tacú le spriocanna iomlánaíocha an oideachais trí fhás pearsanta a chur chun cinn agus forbairt spioradálta a éascú. Spreagann sé an scoláire le tabhairt faoi chuardach na brí agus tugann sé deis dó machnamh a dhéanamh agus tuiscint agus léirmhíniú a fhorbairt ar an taithí sin i bhfianaise ár ndomhain síorathraithe. Tugann sé deis don scoláire scéalta reiligiúnacha a fhiosrú agus, nuair is cuí, a scéal reiligiúnach féin, agus chun a áit féin sa scéal sin anois agus sa todhchaí a mheas. Taispeántar raon leathan traidisiúin reiligiúnacha dó agus spreagann sé cur chun cinn na comhthuisceana agus na caoinfhulaingthe. Éascaíonn sé forbairt mhorálta trí phróiseas cinnteoireachta morálta a chur i bhfeidhm.