Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Óstánaíocht, Lónadóireacht agus Turasóireacht

Óstánaíocht, Lónadóireacht agus Turasóireacht

Feictear fealsúnacht Chlár na Ardteistiméireachta Feidhmí ina hiomláine ar an gcúrsa Óstánaíochta, Lónadóireachta agus Turasóireachta de bharr go gcuidíonn sé leis an scoláire cumais éagsúla phearsanta agus ghairme a fhorbairt. Cuirtear béim ar an ionchuimsiú sóisialta, obair foirne, feasacht ar cháilíocht, scileanna idirphearsanta, cruthaíocht agus inniúlacht. Más spéis leis an scoláire é, is féidir leis leanúint ar aghaidh agus dul isteach san earnáil Óstánaíochta, Lónadóireachta agus Turasóireachta ar roinnt bealaí éagsúla, m.sh. Cúrsaí Iar-Ardteistiméireachta, Bunscileanna CERT, cúrsaí oiliúna lánaimseartha nó leas a bhaint as deiseanna áitiúla fostaíochta.