Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Na hAmharcealaíona

Na hAmharcealaíona

Trí ábhar atá sa churaclam Oideachas Ealaíon. Ceol, Drámaíocht agus na hAmharcealaíona. Cuireann an curaclam ar chumas páistí smaointe, mothúcháin agus eispéiris a chur in iúl go healaíonta trí mheán an cheoil, na drámaíochta agus na n-amharcealaíon.

 

Do pháistí idir rang na naíonán beag agus rang a sé atá an curaclam Amharcealaíon ceaptha. Sé cinn de shnáitheanna atá sa churaclam:

  • Líníocht
  • Péint agus dath
  • Prionta
  • Cré
  • Tógáil
  • Fabraic agus snáithín.

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999).