Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Eolaíocht

Eolaíocht

Trí ábhar atá san Oideachas Sóisialta, Imshaoil agus Eolaíochta: Eolaíocht, Tíreolaíocht agus Stair. Cuireann an OSIE ar chumas páistí tuiscint a fháil ar a dtimpeallacht áitiúil agus ar an  timpeallacht  i gcoitinne, agus taiscéalaíocht agus imscrúdú a dhéanamh ar na timpeallachtaí sin.

Múintear an eolaíocht do gach dalta ó rang na naíonán beag go rang a sé. Cuireann an curaclam ar chumas páistí na bunscileanna eolaíochta a shealbhú trí eolas a chur ar an eolaíocht agus tuiscint uirthi a fháil. 

 

In dhá chuid a chuirtear an curaclam i láthair:

  • Scileanna
  • Ábhar:
  • Nithe beo
  • Fuinneamh agus fórsaí
  • Ábhair
  • Feasacht agus cúram an chomhshaoil.

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999).