Oideachas Reiligiúnach

Is ar na húdaráis phatrúnachta ar leith atá an fhreagracht i gcónaí as an gcuraclam in oideachas reiligiúnach do bhunscoileanna a fhorbairt agus a chur i bhfeidhm.

Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach