Primary Language Toolkit

The Primary Language Toolkit supports teachers in using the Learning Outcomes by providing practical support in planning for, and providing rich language learning experiences for children. The three components of the toolkit are described in the following section – Examples of Children’s Language Learning, Progression Continua and Support Materials for Teachers.

Cabhraíonn Uirlisí Úsáide Teanga na Bunscoile le múinteoirí agus iad ag úsáid na dTorthaí Foghlama mar go dtugann siad tacaíocht phraiticiúil dóibh chun eispéiris foghlama teanga shaibhre a phleanáil agus a chur ar fáil do pháistí. Déantar cur síos sa chuid seo ar na trí chuid de na huirlisí úsáide – Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí, Contanaim Dul chun Cinn agus Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí.

Examples of children's language learning/Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí

Cur chuige spraíúil agus Curaclam Teanga na Bunscoile

Linguistic Diversity-Multilingual City

Linguistic Diversity-Young Interpreters

Próiseas Scríbhneoireachta

Writing Process

Writing Genres

Oral Language: Wordless Picture Books

Book reviews

 

Progression Continua/Contanaim Dul chun Cinn

A downloadable version of the Progression Continua will be made available in the coming months. You can access the online interactive version by filtering by school type and strand from the Primary Language Curriculum homepage.

Cuirfear leagan in-íoslódáilte den Contanaim Dul chun Cimm ar fáil sna míonna amach romhainn. Is féidir leat teacht ar an leagan idirghníomhach ar líne trí scagadh de réir an chineáil scoile agus snáithe ó leathanach baile Churaclam Teanga na Bunscoile

Support Materials/Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí

Oral Language - Teanga ó Bhéal
Reading - Léitheoireacht
Writing - Scríbhneoireacht
Relevant across all strands