Primary Language Toolkit

The Primary Language Toolkit supports teachers in using the Learning Outcomes by providing practical support in planning for, and providing rich language learning experiences for children. The three components of the toolkit are described in the following section – Examples of Children’s Language Learning, Progression Continua and Support Materials for Teachers.

Cabhraíonn Uirlisí Úsáide Teanga na Bunscoile le múinteoirí agus iad ag úsáid na Torthaí Foghlama mar go dtugann siad tacaíocht phraiticiúil dóibh chun eispéiris foghlama teanga shaibhre a phleanáil agus a chur ar fáil do pháistí. Déantar cur síos sa chuid seo ar na trí chuid de na huirlisí úsáide – Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí, Contanaim Dul chun Cinn agus Ábhar Tacaíochta do Mhúinteoirí.

Examples of Children's Language Learning / Samplaí d’Fhoghlaim Teanga na bPáistí  

Cur chuige spraíúil agus Curaclam Teanga na Bunscoile

Linguistic Diversity-Multilingual City

Linguistic Diversity-Young Interpreters

Próiseas Scríbhneoireachta

Writing Process

Writing Genres

Oral Language: Wordless Picture Books

Book reviews

Próiseas Scríbhneoireacht

Cur chuige cumarsáideach

 

Progression Continua / Contanaim Dul chun Cinn  

The Progression Continua are available for download here. If you intend to print the Progression Continua we recommend that you print it in A3. You can access the online interactive version by filtering by school type and strand from the Primary Language Curriculum homepage.

Tá an Contanaim Dul chun Cinn ar fáil le híoslódáil anseo. Má tá sé i gceist agat an Contanaim Dul chun Cinn a phriontáil molaimid duit é a phriontáil i A3. Is féidir leat rochtain a fháil ar an leagan idirghníomhach ar líne trí scagadh de réir an chineáil scoile agus snáithe ó leathanach baile Churaclam Teanga na Bunscoile