NCCA uses cookies so that you have the best possible browsing experience on our website. If you agree that we can store and use cookies click 'Accept & Close'.Manage Cookies

Matamaitic

Do pháistí idir rang na naíonán beag agus rang a sé atá an curaclam Matamaitice ceaptha. Aithnítear sa churaclam

 • na scileanna matamaiticiúla atá le sealbhú
 • a mbeidh le foghlaim ag na páistí:
  • Uimhir
  • Ailgéabar
  • Cruth agus spás
  • Tomhais
  • Sonraí. 

Spreagtar na páistí chun dul i mbun plé, úsáid a bhaint as ábhair nithiúla, agus foghlaim ar shlí ghníomhach chomh maith le húsáid a bhaint as sainteanga na Matamaitice chun smaointe a chur in iúl. 

An curaclam atá ann i láthair na huaire, tugadh isteach é mar chuid de Churaclam na Bunscoile (1999).  Beidh curaclam nua comhtháite ar fáil do na ranganna idir na naíonáin bheaga agus rang a sé ó Mheán Fómhair 2021.

Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach