Gníomhaíochtaí samplacha

Tá réimse gníomhaíochtaí curtha le chéile ag na scoileanna atá ag obair leis an CNCM chun na hUirlisí Úsáide a fhorbairt, gníomhaíochtaí a léiríonn conas na hAonaid Tosaíochta Foghlama (PLU) a úsáid agus a mheas sa seomra ranga. Rinne gach scoil plean ceachta, a chuimsíonn na hacmhainní a úsáideadh, agus físeán a thaispeánann an modh oibre a fhónann do na scoláirí atá acu. Seo obair dhílis na scoileanna féin agus tá sé ar fáil sa bhunteanga inar scríobhadh í – Béarla amháin.

1. Cúram Pearsanta: Stíl bheatha shláintiúil a fhorbairt
Cuspóir foghlama – trí bhuntáiste pearsanta a bhaineann le haclaíocht rialta a aithint

Lesson plan including links to resources

2. Ag maireachtáil i bPobal: Áiseanna áitiúla
Cuspóir foghlama – Trí áit agus eagraíocht aitheanta sa phobal áitiúil a aithint.
Cuspóir foghlama – Liosta caitheamh aimsire a dhéanamhLesson plan including links to resources

3. Uimhearthacht: Airgead
Cuspóir foghlama – Admháil (ó shiopa) a mhíniúLesson plan including links to resources

4. Cúram pearsanta: Conas bheith sábháilte a aithint
Cuspóir foghlama – Na príomhfhoinsí dainséir sa bhaile, san obair agus sa phobal a aithin


Lesson plan including links to resources
 

5. Ag maireachtáil i bPobal: Coimhlint a réiteach
Cuspóir foghlama – Céimeanna chun déileáil le coimhlint a aithint


Lesson plan including links to resources
 

6. Ag ullmhú don saol oibre: Páirt a ghlacadh i ngníomhaíocht a bhaineann le cúrsaí oibre
Cuspóir foghlama – Dialann garraíodóireachta a chruthú, ina bhfuil liosta tascanna


Lesson plan including links to resources
 

7. Cúram Pearsanta: Plean laethúil i leith cúram pearsanta a fhorbairt
Cuspóir foghlama – Na buntáistí a bhaineann le táirgí cúram pearsanta a mhíniú, agus a mhíniú conas iad a úsáid


Creating a personal care plan

8. Cur chuige comhtháite chun na hAonaid a úsáid i Staidéar Gnó, Béarla agus Eacnamaíocht Bhaile.


Integrated PLUs: 3 lesson plans

9. GEARRCHÚRSA Leibhéal 2 - ILC

Eolaíocht Fhóiréinseach a Fhiosrú. Snáithe 1: Obair eolaí fóiréinseach
Coláiste Bhricín, Béal Toirbirt

10.  GEARRCHÚRSA LEIBHÉAL 2 - ILC 

Eolaíocht Fhóiréinseach a Fhiosrú
Measúnú don teistiúchán - Tasc Turgnamh Eolaíochta
Coláiste Bhricín, Béal Tairbirt

11. GEARRCHÚRSA LEIBHÉAL 2 - Aire a thabhairt d'Ainmhithe

Foghlaim mar ullmhúchán do thasc Cás-Staidéir mar chuid de mheasúnú don teistiúchán
Scoil Bhríde, An Muileann Gearr agus Scoil Bernadette, Corcaigh

12. GEARRCHÚRSA LEIBHÉAL 2 - Aire a thabhairt d'Ainmhithe

Foghlaim mar ullmhúchán do thasc Cás-Staidéir mar chuid de mheasúnú don teistiúchán
Scoil Lasairíona, Ceatharlach agus Scoil Bhríde, An Muileann Gearr


 

 

Cláir Foghlama Leibhéal 2

Treoirlínte

Naisc úsáideacha