Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Amharc-ealaín

Fáilte chuig Amharc-ealaín na Sraithe Sóisearaí. Trasna trí shnáithe chomhtháithe, Ealaín, Ceardaíocht agus Dearadh, leagann an curaclam amach ionchais shoiléire do scoláirí. Cliceáil ar an ngrafaic chun teacht ar an tsonraíocht curaclaim, treoirlínte measúnaithe, samplaí d'obair na scoláirí mar aon le hábhar FGL atá ar fáil ar shuíomh gréasáin an tSraith Shóisearach do Mhúinteoirí (JCT).

MRB na Socruithe Athbhreithnithe

Luath-Óige Bunscoil Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach