Oideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte (OSPS)

Deis ar leith is ea an tOideachas Sóisialta, Pearsanta agus Sláinte sa tSraith Shóisearach do dhaltaí chun scileanna agus inniúlachtaí cuí a fhoghlaim a thabharfaidh léargas dóibh orthu féin, ar an tslí le haire a thabhairt dóibh féin agus cinntí eolasacha mar gheall ar a sláinte agus a folláine féin a dhéanamh.  Soláthraíonn OSPS comhthéacs inar féidir leis na scoláirí foghlaim mar gheall ar na ceisteanna móra morálta, fisiciúla, sóisialta agus mothúchánacha a bhaineann le caidreamh, le gnéas agus gnéasacht, agus cá háit le heolas iontaofa a fháil. 

Ní dhéantar OSPS a mheasúnú go foirmiúil i scrúdú an Teastais Shóisearaigh.