An Ghearmáinis

An Ghearmáinis

Clúdaíonn an siollabas seo teagasc agus foghlaim na Gearmáinise sa chéad bhliain, sa dara bliain agus sa tríú bliain iar-bhunscoile. Measúnaítear é i scrúduithe Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal ag deireadh na tríú bliana.

Nóta:  Tosóidh scoláirí chéad bhliana ar shonraíocht nua Gearmáinise sa tSraith Shóisearach a dhéanamh i Meán Fómhair 2017.