An Fhraincis

An Fhraincis

Clúdaíonn an siollabas seo teagasc agus foghlaim na Fraincise sa chéad bhliain, sa dara bliain agus sa tríú bliain iar-bhunscoile. Measúnaítear é i scrúduithe Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal ag deireadh na tríú bliana.

Nóta: Tugadh an siollabas reatha isteach i 1993. Tosóidh scoláirí chéad bhliana ar shonraíocht nua Fraincise sa tSraith Shóisearach a dhéanamh i Meán Fómhair 2017