Ealaín, Ceardaíocht, Dearadh

Is é aidhm an tsiollabais, a dearadh do dhaltaí na chéad bhliana, na dara bliana agus na tríú bliana iar-bhunoideachais, modhanna cur in iúl, cumarsáideacha agus feidhmiúla na healaíne, na ceardaíochta agus an dearaidh a fhorbairt i scoláirí aonair sa rang ealaíne agus an líníocht a bheith ina ghníomhaíocht lárnach.

Ar dhá leibhéal a mheasúnaítear an siollabas ag deireadh na tríú bliana – Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal. Is iad méid agus caighdeán na hoibre a dhéantar a chinneann na difríochtaí idir an dá leibhéal.

 

 

Nóta: Tosóidh scoláirí chéad bhliana ar shonraíocht nua Ealaíne, Ceardaíochta agus Dearaidh sa tSraith Shóisearach a dhéanamh i Meán Fómhair 2016.

Bunscoil Sraith Shinsearach