Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Codú

Tá an ríomheolaíocht le brath i ngach gné den tsochaí nua-aimseartha. Cuireann córais bhogearraí ar ár gcumas cumarsáid a dhéanamh, nithe a dhearadh agus a chruthú, áireamh, foghlaim agus spraoi. Agus iad ag forbairt tuisceana ar an tslí a oibríonn na córais dhigiteacha seo, cuirfidh scoláirí lena n-eolas ríomhaireachtúil féin, rud a chuirfidh ar a gcumas cláir dá gcuid féin a dhearadh. In am trátha cuirfear eiseamláirí d’obair scoláirí, a léireoidh na cuir chuige éagsúla a roghnaíodh, ar fáil.

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht