Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

OSSP

Tógann an gearrchúrsa 100 uair seo ar an gcúrsa 70 uair don OSSP a bhfuil cur amach ag a lán múinteoirí ar cheana.  Tá sé tógtha thart ar thrí shnáithe, mar atá, cearta agus freagrachtaí, saoránacht dhomhanda agus fiosrú an daonlathais.Tá an fhoghlaim chomhoibríoch agus ghníomhach agus forbairt scileanna na saoránachta, an taighde, an mhachnaimh agus an ghnímh fite fuaite i ngach ceann de na trí shnáithe.Tá fócas nua á chur anois ar mhachnamh scoláirí tríd an siurnal machnaimh atá cruthaithe agus tá béim láidir ar ghníomh scoláirí atá ceaptha chun taithí a thabhairt do scoláirí ar an tsaoránacht ghníomhach.  Beidh múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí ábalta samplaí a fheiceáil den dá rud siurnail mhachnaimh scoláirí agus a gcuid tionscadail ghnímh ar an suíomh gréasáin seo.

Nóta: Beidh mic léinn a bhfuil ag tosnú sa chead blhiain sa bhliain acadúil 2021/22 ag déanamh staidéir ar an tsonraíocht nuashonraithe.

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht
Féach ar an PDF iomlán

Féach ar an PDF iomlán

Féach ar an PDF iomlán