Úsáideann CNCM fianáin ionas go bhfaighidh tú an taithí bhrabhsála is fearr is féidir ar ár suíomh gréasáin. Má aontaíonn tú gur féidir linn fianáin a stóráil agus a úsáid cliceáil “Glac & Dún” nó féadfaidh tú d’fhianáin a bhainistiú anseo.Manage Cookies

Cláir Foghlama Leibhéal 2

Fáilte chuig Cláir Foghlama Leibhéal 2 (CFL2anna)

Clúdaítear foghlaim, teagasc agus measúnú le haghaidh scoláirí a bhfuil míchumais Ghinearálta Foghlama acu sa raon cumas idir éadrom agus íseal go measartha ard sa chéad, dara agus tríú bliain den iar-bhunscoil sna treoirlínte do na Cláir Foghlama Leibhéal 2 (CFL2anna).

Bainfidh an scoláire sin tairbhe as CFL2 mar díríonn sé go sonrach ar fhorbairt agus ar fhoghlaim i réimsí amhail: litearthacht agus uimhearthacht bhunúsach, teanga agus cumarsáid, scileanna soghluaisteachta agus fóillíochta, comhordú luaile agus forbairt shóisialta agus phearsanta.

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht

Breathnaigh ar PDF den tSonraíocht