Polasaí Twitter

Is í foireann na Meán Sóisialta ag an gComhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta a bhainistíonn an cuntas Twitter @NCCAie. Clúdóidh tvuíteanna forbairtí i gcúrsaí curaclaim agus measúnachta agus taighde agus obair ábhartha le hionaid luathóige, scoileanna agus múinteoirí/cleachtóirí.

De ghnáth, déanfar nuashonrú agus monatóireacht ar ár gcuntas Twitter le linn uaireanta oifige, Luan go hAoine, ach amanna déanfaimid tvuíteáil ó imeachtaí lasmuigh de na huaireanta sin.

Cuirimid fáilte roimh agus léifimid gach @teachtaireacht. Ní bheidh ar ár gcumas, áfach, freagra a thabhairt orthu go léir.

Ná cuirtear, mura miste, eolas pearsanta/príobháideach leis na tvuíteanna chugainn. Iarrtar é sin ar mhaithe le sonraí pearsanta agus eolas príobháideach a chosaint.

Má leanann tú muid, ní gá go leanfaimidne tusa ar ár seal gan cheist. Déantar é seo chun cabhrú lenár lucht leanúna cuntais eile Twitter a aithint atáimid a leanúint a d'fhéadfadh bheith ina ndíol spéise acu. Má leanaimid de chuntas Twitter áirithe, ní chiallaíonn sé sin go bhfuilimid ag aontú leis ar bhealach ar bith. Má scoraimid den leanúint, nílimid ach ag glanadh ár n-amlíne.

Is féidir go n-úsáidfear atvuíteanna chun aird a dhíriú ar fhógraí ábhartha cuí, go háirithe iad siúd a dhéanann áisíneachtaí eile Rialtais agus eagraíochtaí oideachais. Ní hionann atvuíteanna agus formhuiniú de chineál ar bith. Ós áisíneacht de chuid na státseirbhíse muid, ní bheidh aon pháirt againn i gceisteanna/ i bplé a bhaineann le polaitíocht pháirtí.

Ní mheasfar teachtaireacht a sheoltar trí Twitter mar theagmháil leis an CNCM ar gnóthaí oifigiúla. Más gá duit teagmháil a dhéanamh linn ar bhonn oifigiúil nó má bhíonn eolas ag teastáil uait cuirtear R-phost chugainn ag info@ncca.ie, nó breathnaigh ar ár suíomh Gréasáin - www.ncca.ie.

Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta, Márta 2014.

info@ncca.ie

www.ncca.ie