Ráiteas Príobháideachta

Láithreán Gréasáin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta (CNCM)

Baineann an ráiteas seo le cleachtais phríobháideachta an láithreáin Ghréasáin seo. Níl an CNCM freagrach as ábhar nó cleachtais phríobháideachta láithreán Gréasáin eile. Tá naisc sheachtracha ar bith chuig láithreáin Ghréasáin eile le haithint go soiléir. Tá míniú ar roinnt de na téarmaí teicniúla a úsáidtear sa ráiteas seo i ndeireadh an leathanaigh seo.

Ráiteas Ginearálta

Tá meas iomlán ag an CNCM ar do cheart chun príobháideachta, agus ní bhaileoidh siad faisnéis phearsanta ar bith fút ar an láithreán Gréasáin gan do chead cinnte. Caithfear le faisnéis phearsanta ar bith a dheonaíonn tú don CNCM leis na caighdeáin is airde slándála agus rúndachta, go docht faoi réir na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 agus 2003.

Faisnéis phearsanta a bhailiú agus a úsáid

Ní bhailíonn an CNCM sonraí pearsanta ar bith fút ar an láithreán Gréasáin seo, seachas eolas a dheonaíonn tú (mar shampla trí r-phost a chur chugainn nó trí shuirbhé ar líne nó ar fhoirm aiseolais). Má thugann tú faisnéis phearsanta dúinn go deonach mar fhreagra ar cheistneoir nó ar shuirbhé, úsáidfear na sonraí do chuspóirí taighde nó anailíse amháin. Faisnéis ar bith a chuireann tú ar fáil ar an dóigh sin, ní dháiltear í ar thríú páirtithe ar bith, agus úsáideann an CNCM í don chuspóir dar chuir tú ar fáil í amháin.

Faisnéis theicniúil a bhailiú agus a úsáid

Ní úsáideann an láithreán Gréasáin seo fianáin, seachas fianáin ‘seisiúin’ shealadacha a chumasaíonn brabhsálaí gréasáin an chuairteora chun cuimhneamh ar na leathanaigh ar an láithreán gréasáin seo ar tugadh cuairt orthu cheana. Féadfaidh cuairteoirí an láithreán gréasáin seo a úsáid gan feidhmiúlacht a chailliúint má dhéantar fianáin a mhíchumasú ón mbrabhsálaí gréasáin.

Déanann ár soláthraí seirbhíse idirlín mionsonraí teicniúla a bhaineann le cuairteanna ar an láithreán gréasáin seo a lógáil dár gcuspóirí staitistice. Ní bhailítear faisnéis ar bith a thiocfadh linn a úsáid chun cuairteoirí ar an láithreán gréasáin a aithint. Tá na mionsonraí teicniúla a logáiltear teoranta do na míreanna seo a leanas:

  • seoladh IP fhreastálaí gréasáin an chuairteora
  • an t-ainm fearainn ardleibhéil a úsáidtear (mar shampla , .ie, .com, .org, .net)
  • seoladh an láithreáin Ghréasáin a d’úsáid an cuairteoir chun teacht orainn roimhe seo, agus téarmaí cuardaigh ar bith eile a úsáideadh
  • sonraí clicsrutha a thaispeánann trácht na gcuairteoirí thart ar an láithreán gréasáin seo (mar shampla, leathanaigh a dtángthas orthu agus doiciméid a íoslódáladh)
  • an cineál brabhsálaí gréasáin a úsáideann cuairteoir an láithreáin ghréasáin.

Ní dhéanfaidh an CNCM iarracht ar bith cuairteoirí indibhidiúla a aithint, nó na mionsonraí teicniúla atá liostaithe thuas a cheangal le hindibhid ar bith. Is é polasaí na CNCM gan faisnéis theicniúil dá leithéid faoi chuairteoirí indibhidiúla an láithreáin Ghréasáin a nochtadh riamh do thríú páirtí ar bith (seachas ár soláthraí seirbhíse idirlín, a thaifeadann sonraí dá leithéid ar ár son agus atá faoi cheangal ag forálacha rúndachta ina leith), mura mbí oibleagáid orthu faisnéis dá leithéid a nochtadh de réir dlí. Is é an CNCM amháin a úsáidfidh an fhaisnéis theicniúil, agus sin do chuspóirí staitistice agus cuspóirí riaracháin eile amháin. Tabhair faoi deara le do thoil nach “sonraí pearsanta” iad mionsonraí teicniúla nach féidir linn iad a cheangal le hindibhidí aitheanta ar bith do chuspóirí na nAchtanna um Chosaint Sonraí, 1988 & 2003.

Gluais de théarmaí teicniúla a úsáidtear

brabhsálaí gréasáin

An píosa bogearra a úsáideann tú chun leathnaigh ghréasáin a léamh, mar shampla, Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator agus Opera.

seoladh IP

Na mionsonraí sainaitheanta ar do ríomhaire (nó ríomhaire do chuideachta idirlín) atá tugtha i gcód an “phrótacail idirlín” (mar shampla 192.168.72.34).Tá seoladh IP uathúil ag gach ríomhaire atá ceangailte den ghréasán, cé go mb’fhéidir nárbh é an seoladh céanna é gach uair a dhéantar ceangal.

fianáin

Píosaí beaga faisnéise, iad stóráilte i gcomhaid téacs shimplí, agus curtha ar do ríomhaire ag láithreán Gréasáin. Féadfaidh an láithreán Gréasáin na fianáin a léamh nuair a thugann tú cuairteanna eile ar ball. An fhaisnéis atá stóráilte i bhfianán, d’fhéadfadh go mbainfeadh sí le do nósanna brabhsála ar an leathanach gréasáin, nó uimhir aitheantais shainiúil ionas go “gcuimhneoidh” an láithreán Gréasáin ort nuair a thugann tú cuairt air arís. Go ginearálta, ní bhíonn faisnéis phearsanta i bhfianáin óna bhféadfaí tú a aithint, mura mbíonn faisnéis dá leithéid tugtha agat féin don láithreán gréasáin.