Inrochtaineacht

Leanann láithreáin Ghréasáin na Comhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta treoirlínte maidir le rochtaine leagtha amach ag an W3C (Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda). Soláthraíonn WAI (Tionscnamh Inrochtaineachta Gréasáin) an W3C treoirlínte i dtaobh inrochtaine ar pointe cóimheasa aitheanta idirnáisiúnta iad maidir le hinrochtaine.

Agus na láithreáin seo á ndearadh, rinneamar iarracht riachtanais (critéir ratha) agus teicnící Threoirlínte an WAI um Inrochtaine Inneachair Ghréasáin (WCAG) 2.0 a chomhlíonadh.

Méid téacs a athrú i do bhrabhsálaí

Féach, le do thoil, gur féidir méid téacs a athrú i do bhrabhsálaí:

  • i gcás Internet Explorer agus Mozilla Firefox, roghnaigh méid Téacs ón roghchlár Amharc (View).
  • nó coinnigh do mhéar ar an eochair Rialúcháin (CTRL) agus úsáid scrollroth do luchóige
  • nó coinnigh do mhér ar an eochair Rialúcháin agus cliceáil ar na cnaipí + agus -
  • más brabhsálaí eile atá in úsáid agat, ceadaigh Cabhair (Help) an bhrabhsálaí go bhfeice tú conas méid téacs a athrú.

Teicneolaíochtaí reatha

Baineann na láithreáin Ghréasáin seo úsáid as teicneolaíochtaí W3C (Feadhnacht an Ghréasáin Dhomhanda), áit is féidir. Bailíochtaíonn leathanaigh mar XHTML 1.0 Transitional agus CSS2, ag cinntiú go n-oibríonn siad le raon leathan brabhsálaithe.

Baineann na láithreáin úsáid chomh maith as an teicneolaíocht neamh-W3C seo a leanas:

  • Formáid Doiciméad Iniompartha (PDF): Is san fhormáid seo amháin a gheofar doiciméid áirithe ar an láithreán seo. Chuige sin ní mór duit bogearraí Adobe Acrobat Reader saor in aisce a íoslódáil agus a shuiteáil. D'fhéadfadh sé nach gcomhlíonfadh roinnt PDFanna a cruthaíodh roimh Adobe Acrobat leagan 5 na treoirlínte inrochtaineachta.

Munar féidir leat teacht a fháil ar an eolas in aon doiciméad PDF cuir scéala chuig info@ncca.ie

Eolas breise

Tá an Chomhairle Náisiúnta Curaclaim agus Measúnachta tiomanta do láithreáin Ghréasáin na Comhairle a dhéanamh inrochtaine don uile dhuine, beag beann ar chumas.Déanfar dlúthmhonatóireacht leanúnach ar fhorbairtí agus ar athruithe i dtreoirlínte WAI agus ar an gcleachtas is fearr maidir le láithreáin Ghréasáin go ginearálta.Má bhraitheann tú go bhféadfadh an láithreán Gréasáin seo a bheith níos fusa le húsáid, nó má deacracht agat teacht ar aon eolas nó más amhlaidh nach féidir leat teacht ar aon chuid den láithreán, iarrtar ort ríomhphost a chur chuig info@ncca.ie agus 'Inrochtaine an Láithreáin Ghréásáin' a chur sa líne ábhair.Nuashonraíodh an ráiteas inrochtaineachta seo den uair dheiridh in Aibreán 2009.