Oideachas Luath-Óige

Baineann oideachas luath-óige agus bunscoile leis an bhfoghlaim a dhéanann páiste ó bhreith go deireadh na bunscoile. Tagraíonn luath-óige don tréimhse ó bhreith go sé bliana d’aois. Freastalaíonn oideachas bunscoile ar an tréimhse idir 6 bliana d’aois agus 12 bhliain déag d’aois, cé go mbíonn an chuid is mó de pháistí na tíre ar an mbunscoil faoin am a mbíonn siad 5 bliana d’aois agus go dtéann thart ar leath na bpáistí ar an mbunscoil in aois a 4 bliana.

Creatchuraclam na luath-óige do pháistí ó bhreith go sé bliana d'aois is ea Aistear. Cuidíonn na an Creat le páistí fás agus forbairt mar fhoghlaimeoirí féinmhuiníneacha forásacha trí thabhairt faoi ghníomhaíochtaí spraíúla, suimiúla dúshlánacha.

Teamaí

Usáidtear in Aistear caithre théama chun cur síos a dhéanamh ar an bhfoghlaim agus ar an bhforbairt.

Naisc

Creatchuraclam na Luath-Óige Measúnú in Aistear Uirlisí Úsáide Aistear

A bhfuil bainteach

Tuismitheoirí Doicimeád
Luath-Óige Bunscoil Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach