Measúnú

Ciallaíonn measúnú in Aistear eolas a bhailiú chun scéalta saibhre a chumadh faoi na páistí mar fhoghlaimeoirí ábalta cumasacha. Eolas a bhíonn ansin faoin méid a thuigeann an páiste, an tslí ina smaoiníonn siad, an méid is féidir leo a dhéanamh, agus faoina bpearsantacht agus a réimse spéiseanna. Baineann cleachtóirí úsáid as an eolas seo chun eispéiris spéisiúla dúshlánacha taitneamhacha a sholáthar do na páistí, chun tacaíochtaí oiriúnacha a roghnú dóibh, chun iad a spreagadh, chun an méid atá foghlamtha acu a dhoiciméadú agus a cheiliúradh, agus chun na chéad chéimeanna eile a phleanáil.

Faigh amach tuilleadh faoi mheasúnú in Aistear in Tacú leis an bhfoghlaim agus leis an bhforbairt tríd an mheasúnú

 

Téamaí

Déantar cur síos sa chreat ar fhoghlaim agus ar fhorbairt páistí i bhfoirm cheithre théama.