An Eolaíocht

Access the online specification here

I measc ghnéithe nua na sonraíochta seo faightear torthaí foghlama síos tríd an snáithe aontach, Nádúr na hEolaíochta, agus na ceithre snáitheanna comhthéacsúla: an Domhan Fisiceach, an Domhan Ceimiceach, an Domhan Bitheolaíoch, agus an Talamh agus an Spás

Tá fócas nua á thabhairt do Nádúr na hEolaíochta a bhfuil sé d'aidhm leis níos mó rannpháirtíochta a chothú agus níos mó machnaimh ar an gcaoi a n-oibríonn an eolaíocht; ag déanamh imscrúduithe, ag déanamh cumarsáid in eolaíocht, agus ról agus ionchur na heolaíochta agus eolaithe sa tsochaí.  Tá measúnuithe nua ann freisin a thugann deis do scolairí a bhfuil bainte amach acu, mar chruthaitheoirí tuarascálacha taighde eolaíochta, a léiriú. 

Beidh múinteoirí, scoláirí agus tuismitheoirí ábalta dul chun cinn a sheiceáil trí logáil isteach ar shamplaí d'obair scoláirí mar a bhfeicfidh siad réimse de shamplaí anótáilte saothair atá cruthaithe ag scoláirí in Eolaíocht na sraithe sóisearaí agus mar a  bhfeicfidh siad na torthaí foghlama á gcur i ngníomh.  

Siollabas Eolaíochta an Teastais Shóisearaigh Réamh-Meán Fómhair 2016 (2003 Siollabas)

Treoirlínte do Mhúinteoirí Réamh-Meán Fómhair 2016 (2003 Siollabas)