Ceol

Sraith gníomhaíochtaí ceoil idirghaolmhara a dhíríonn ar scileanna seanma, cumadóireachta agus éisteachta a fhorbairt atá i gceist sa cheol sa tSraith Shóisearach. Le haghaidh scoláirí chéad bhliana, dara bliana agus tríú bliana iar-bhunscoile a ceapadh an siollabas seo. Measúnaítear é i scrúdú praiticiúil agus i scrúdú comhcheangailte éisteachta agus scríofa ar Ardleibhéal agus ar Ghnáthleibhéal ag deireadh na tríú bliana.

Tugadh an siollabas seo isteach sna scoileanna i 1989. Tosóidh scoláirí chéad bhliana ar shonraíocht nua Ceoil sa tSraith Shóisearach a dhéanamh i Meán Fómhair 2016.