Eacnamaíocht Bhaile

Díríonn Eacnamaíocht Bhaile sa tSraith Shóisearach ar eolas, tuiscint agus scileanna riachtanacha a shealbhú chun dul i mbun cónaí mar dhuine aonair agus mar bhall teaghlaigh. Tá an-bhaint ag an Eacnamaíocht Bhaile le saol an lae inniu ó thaobh scileanna sóisialta, cruthaitheacha agus bainistíochta a bhíonn riachtanach ar feadh an tsaoil. Ar chúig cinn de chroí-réimse staidéir atá an siollabas bunaithe, a ndéanann na scoláirí ar fad staidéar orthu, mar aon le rogha staidéir amháin, as trí cinn.

Measúnaítear an Eacnamaíocht Bhaile ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal, ar thrí shlí éagsúla: scrúdú praiticiúil i staidéar bia, tionscadal staidéir roghnach agus scrúdú scríofa.

 

Nóta: Tosóidh scoláirí chéad bhliana ar shonraíocht nua Eacnamaíocht Bhaile sa tSraith Shóisearach a dhéanamh i Meán Fómhair 2016.