An Stair

Clúdaíonn an siollabas seo teagasc agus foghlaim na staire sa chéad bhliain, sa dara bliain agus sa tríú bliain iar-bhunscoile. Measúnaítear é i scrúdú Ardleibhéal agus Gnáthleibhéal ag deireadh na tríú bliana.

Nóta: Tosóidh scoláirí chéad bhliana ar shonraíocht nua Staire sa tSraith Shóisearach a dhéanamh i Meán Fómhair 2016.