Staidéar Gnó

Access the online specification here

Beidh an tsonraíocht nua seo do staidéar gnó na sraithe sóisearaí á leanúint ag scoláirí chéad bhliana ó Mheán Fómhair 2016.  Cuimsíonn an tsonraíocht teagasc, foghlaim agus measúnú i staidéar gnó don chéad, dara agus tríú bliain san iar-bhunscoil.

 

Díríonn an tsonraíocht ar thuiscint scoláirí ar thimpeallacht an ghnó a fheabhsú  agus ar scileanna don saol, obair agus staidéar breise a fhorbairt trí bhíthin thrí snáitheanna idirnasctha: Airgeadas Pearsanta, Fiontraíocht agus Ár nGeilleagar

 

Siollabas Staidéar Gnó Roimh Mheán Fómhair 2016 

Treoirlínte Siollabais

Sraith Shóisearach Sraith Shinsearach